Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje

Predpisi, na katere predpis vpliva