Občina Borovnica

Osnovni podatki

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Peter Črnilogar
SI94882134
5883393000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0110 0010 0000 534 SI56 0110 0405 0309 141 (Upravna taksa)
BSLJSI2X

Kontaktni podatki

01 75 07 460
obcina@borovnica.si
Povezava

Predstavitev

1995
42
12
4629
Statistični urad RS
Povezava