Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Borovnica

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predstavnik občinskega sveta, predsednik SPVCP, Jože Korošec, Brezovica 10a, 1353 Borovnica
 • predstavnik PP Vrhnika, Viljem Jereb
 • predstavnica MIRED, Gabrijela Korelc
 • predstavnik JP KPV d. o. o., Matevž Snoj
 • predstavnik OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Klemen Jevnikar
 • predstavnik Sveta staršev OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Tine Palčič, Pot v Jele 5, 1353 Borovnica
 • predstavnica občinske uprave, tajnica SPVCP, Andreja Grandovec
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predstavnik občinskega sveta, predsednik, Jože KOROŠEC, Brezovica 10a, Borovnica
 • Predstavnik PP Vrhnika, Viljem JEREB
 • Predstavnik MIRED, Dean STEPANČIČ
 • Predstavnik JP KPV d.o.o., Matevž SNOJ
 • Predstavnica OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Barbara SKOPEC ČERNIGOJ
 • Predstavnik sveta staršev OŠ, Uroš JELOVEŠEK
 • Predstavnica občinske uprave, tajnica SPVCP, Andreja Grandovec