Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialnega položaja

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije