Vloga za pridobitev informacije javnega značaja

Oddaj vlogo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka