Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste in javnih poti ali dovoljenje za izvedbo del na občinski cesti

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka