Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - nova odmera, sprememba zavezanca

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije