Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - nova odmera, sprememba zavezanca

Oddaj obvestilo

Da

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije