Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vaških odborov

Predpisi, na katere predpis vpliva