Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva