Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika

Predpisi, na katere predpis vpliva