Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva