Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva