Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč

16. 3. 2023
javno naznanilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
sklep o ugotovitvi javne koristi
Klikni tukaj za prikaz prilog
situacije s tabelo zemljišč
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov