POSTAVITEV PRIKAZOVALNIKOV HITROSTI VOZIL

12.569,64 EUR
Drugi viri
2.388,00 EUR
V teku
junij 2019
junij 2022

Podatki o financiranju